top of page

YENİLİĞE DOĞRU

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti, cancağzım,

ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Mevlana

(Yenileştiren: A. Kadir)

AKANYETİ'nin özü ...

Babam_Ben_edited.jpg
bottom of page